Open Access
Issue
EPJ Web of Conferences
Volume 94, 2015
DYMAT 2015 - 11th International Conference on the Mechanical and Physical Behaviour of Materials under Dynamic Loading
Article Number 04026
Number of page(s) 6
Section Modeling and Numerical Simulation
DOI https://doi.org/10.1051/epjconf/20159404026
Published online 07 September 2015
  • M. Schanz, Wave Propagation in Viscoelastic and Poroelastic Continua (Springer Berlin, 2001) [CrossRef] [Google Scholar]
  • P. Li, M. Schanz, Wave propogation in 1-D partially saturated poroelastic column, Geophys. J. Int. 53 (2011) [Google Scholar]
  • V.G. Bazhenov, L.A. Igumnov, Metody granichnyh integralnyh uravneniy i granichnyh elementov v reshenii zadach tryohmernoy dinamicheskoy teorii uprugosti s sopryazhyonnymi polyami (Boundary Integral Equations & Boundary Element Methods in treating the problems of 3D elastodynamics with coupled fields) (PhysMathLit, Moscow, 2008) (in Russian) [Google Scholar]
  • R.V. Goldshteyn, K voprosuo primenenii metoda granichnyh integral’nyh uravneniy dlya resheniya zadach mehaniki sploshnyh sred (To the issue of BIE method application in solving problems of continuum mechanics), Metod granichnyh integralnyh uravneniy: Vychislitelniye aspekty i prilozheniya v mehanike (Mehanika: novoye v zarubezhnoy nauke), sbornik statey, pp. 183–209, (Mir: Moscow, 1978), (in Russian) [Google Scholar]
  • C. Lubich, A. Ostermann, Runge-Kutta methods for parabolic equations and convolution quadrature, Math. Comput., 60, 105–131 (1993) [CrossRef] [Google Scholar]
  • M.P. Calvo, E. Cuesta, C. Palencia, Runge-Kutta convolution quadrature methods for well-posed equations with memory, Numer. Math., 107, 589–614 (2007) [CrossRef] [Google Scholar]
  • L. Banjai, M. Messner, M. Schanz, Runge-Kutta convolution quadrature for the boundary element method, Comput. Methods Appl. Mech. Engrg., 245–246, 90–101 (2012) [CrossRef] [Google Scholar]
  • P. Li, M. Schanz, Time domain boundary element formulation for partually saturated poroelasticity, Eng. Anal. Bound. Elem. 37, 1483–1498 (2013) [CrossRef] [Google Scholar]
  • M. Schanz, H. Antes, Porous Media: Theory, Experiments and Numerical Applications (Ehlers W., Bluhm J. eds.), (Springer, Berlin, 383, 2002) [Google Scholar]